Tagi
Danuta Stenka  (1)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

Festiwal Uczuć Urażonych 8 – 9 listopada 2014

Wyobraźcie sobie świat, w którym nie istnieją sztuczne konwenanse, w którym nie ma poprawności politycznej, a nonkonformizm jest godny podziwu. Świat bez sztucznych podziałów - również, a może przede wszystkim, tych artystycznych. Trudne?

Łaźnia Nowa proponuje urzeczywistnienie tej wizji i chwilowe zawieszenie broni w niecodziennej przestrzeni pierwszej edycji Festiwalu Uczuć Urażonych, podczas którego przemieszamy ze sobą opozycyjne światy. Wejdźmy w labirynt spektakli, dajmy się ponieść muzyce i podyskutujmy o tym kto i w jaki sposób decyduje co jest normą, a co innością? Co artystycznie niskie, a co wysokie? Co dopuszczalne, a co piętnowane? I kiedy podzieliliśmy się na walczące grupy przeciwników
politycznych, ideowych, artystycznych? Chcemy, aby w polskim, rozwarstwionym społeczeństwie pojawiła się przestrzeń wolności i równowagi, w której hasło „Moje uczucia zostały urażone” będzie mogło zniknąć.

1 dzień:
Manipulacje - halucynacje

Ale kto jest bardziej urażony? Kto wykluczony i manipulowany? Czy niezależnie od poglądów, całkowita wierność sobie oznacza ostracyzm? Co wypada, a czego nie wypada? Jaka jest alternatywa wobec obowiązującego mainstreamu? Joanna Szczepkowska, niegdyś współpracowniczka „Gazety Wyborczej”, odważna komentatorka życia publicznego i polityki, ze środowiskowego świecznika, trafiła do grona odrzuconych. Dlaczego? Przez kilka „niepoprawnych” wypowiedzi, poddanych dodatkowo wybiórczym interpretacjom. Bezkompromisowość i nieustępliwość w głoszeniu własnego zdania z atutu stała się nagle przyczyną odcięcia się od aktorki. Podczas pierwszego dnia Festiwalu Uczuć Urażonych, o 20:30 zobaczymy monodram Joanny Szczepkowskiej „Goła Baba”, który stanie się preludium rozmowy autorki z Joanna Krakowską. Zaprosimy również do wysłuchania reżyserowanego przez Jarosława Wójtowicza czytania sztuki „Bydło” Przemysława Jurka, które otworzy festiwalowy dzień o 18:00. Czytanie uruchomidyskusję prof. Krystyny Duniec, dr Joanny Krakowskiej i prof. Przemysława Czaplińskiego o obecnej kondycji społeczeństwa obywatelskiego: jego charakterze, mechanizmach jego działania z uwzględnieniem polskiej historii. Postawione zostanie pytanie o możliwość społecznego porozumienia, a także o rolę teatru jako instytucji - w klasycznym rozumieniu – odzwierciedlającej, ale też kształtującej i przekształcającej postawy społeczne.

Podczas dyskusji panelowej odbędzie się promocja ksiązki Krystyny Duniec i Joanny Krakowskiej "Soc, sex i historia", wydanej przed Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

2 dzień:
Ciało bezwstydne

Tabu ciała. Nagiego. Innego. Ciało w świetle reflektorów, na scenie. I ciało w strumieniu tv i na billboardzie. Dla widza, czy dla podglądacza? Dlaczego sztuka jako operacja na naszej cielesności jest kontrowersją, skandalem i niezrozumieniem? Rozmawiajmy. Prowokujmy. Spotkajmy się. Bezwstydny wieczór w naszym teatrze to wachlarz propozycji. W programie unikalne prawybory, czyli cielesno-ruchowa konfrontacja kandydatów na radnych. Politycy wszystkich opcji w prawdzie ciała, a nie tylko deklaracji i przemówień. W otwartym treningu political body wezmą udział: Małgorzata Jantos, Robert Pajdo, Marek Hohenauer, Adam Kalita, Brian Scott, Łukasz Wantuch, Anna Ratecka. Zdecydujecie, które ciało polityczne powinno zasiadać w Radzie Miasta. Wieczór zainaugurujemy filmowo, wykładem Łukasza Maciejewskiego o cielesnych przekroczeniach w filmie, balansowaniu między naturalizmem, obłędem i fetyszem. Potem /19.00/ „Gatunki Chronione” – performersko-filmowy projekt Czerwińskiego i Urbackiego, w którym osoby o alternatywnej motoryce zatańczą razem z nami. Po projekcie rozmowa z twórcami przedsięwzięcia, a na zakończenie krótka historia nagiego ciała w teatrze polskim w wykonaniu Grzegorza Stępniaka. Rozmowa z Radosławem Krzyżowskim i Krzysztofem Zarzeckim oraz politykami i publicznością w nadziei na tezy tyleż mocne, co uczciwe. Na zakończenie zderzymy umowność ciała art z dosłownością ciała pop, czyli aktor kontra chippendales! Startujemy o 18.00. Końca nie wypatrujcie, bo i tak Łaźniobus odwiezie Was do domu. 

 

CZYTANIA I DYSKUSJE 

8.11.2014, SOBOTA 

18:00 Czytanie sztuki „Bydło” Przemysława Jurka 

reżyseria: Jarosław Wójtowicz 

Czytaniu sztuki „Bydło” Przemka Jurka oraz następującej po nim dyskusji z udziałem Joanny Krakowskiej, Krystyny Duniec i Przemysława Czaplińskiego towarzyszyć będzie promocja książki  „Soc, sex i historia” Krystyny Duniec  i Joanny Krakowskiej wydanej w Wydawnictwie Krytyki Politycznej.

19:30 

Dyskusja: „W poszukiwaniu alternatyw” 

z udziałem prof. Krystyny Duniec, dr Joanny Krakowskiej, prof. Przemysława Czaplińskiego. Dyskusję poprowadzi Agata Dąbek. 

Sztuka „Bydło” P. Jurka w konwencji bliskiej utworom S. Mrożka, jest jednym z nielicznych tekstów dla teatru, który ukazuje „wojnę polsko-polską” z perspektywy środowiska konserwatywnego, otwarcie krytykującego dyskurs lewicowy, silnie obecny w polskim teatrze. 

Czytanie sztuki uruchomi dyskusję o obecnej kondycji społeczeństwa obywatelskiego: jego charakterze i polaryzacji postaw. 

 

22.11.2014, SOBOTA 

18:00 Czytanie sztuki „Reduplikacja” Darii Kubisiak 

reżyseria: Asia Grochulska 

19:30 

Dyskusja: „Oswajanie »Gender«” 

z udziałem prof. Małgorzaty Sugiery, prof. Ingi Iwasiów oraz dr Agnieszki Gajewskiej. Dyskusję poprowadzi Agata Dąbek.

Sztuka „Reduplikacja” D. Kubisiak unaocznia społeczny proces wtłaczania kobiecej biografii w ramy normatywnego schematu kobiecości. Jest krytycznym przeglądem metod ujarzmiania kobiecego „ja“ od dzieciństwa po dorosłość i wszelkich stereotypów dotyczących płci obecnych w sferze prywatnej i zawodowej.

Po czytaniu odbędzie się dyskusja poświęcona płci kulturowej, strategiom konstruowania kobiecej tożsamości oraz rolom społecznym kobiet we współczesnej polskiej rzeczywistości.

 

23.11.2014, NIEDZIELA 

18:00 Czytanie sztuki „Dziura” Jarosława Jakubowskiego 

reżyseria: Justyna Kowalska 

Czytaniu sztuki „Dziura” Jarosława Jakubowskiego  oraz następującej po nim dyskusji z udziałem Kaliny Zalewskiej, Jacka Sieradzkiego, Witolda Mrozka i Jacka Sieradzkiego towarzyszyć będzie promocja wyboru sztuk J. Jakubowskiego „ Generał i inne dramaty polityczne” wydanego przez Agencję Dramatu i Teatru ADiT. 

19:30 

Dyskusja: „Teatr polski i jego publiczności” 

z udziałem Jacka Sieradzkiego, Kaliny Zalewskiej, dr Marcina Kościelniaka i Witolda Mrozka. Dyskusję poprowadzi Agata Dąbek. 

Sztuka J. Jakubowskiego to tekst ukazujący polską rzeczywistość jako pole walki między zwaśnionymi plemionami, który stawia pytanie o możliwość wyplątania się z matni toczącego się sporu. 

W warstwie tematycznej dotyczy wiary: prezentuje różne oblicza polskiego katolicyzmu konfrontując je z postawami lewicowymi. 

Czytanie sztuki stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji o powodach rozchodzenia się dróg polskiego teatru i sporego grona publiczności teatralnej (oraz twórców teatru). 

Wstęp na czytania i dyskusje jest bezpłatny.

Festiwal Uczuć Urażonych

Data publikacji
08 listopada 2014

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41

Festiwal Uczuć Urażonych

Następna Poprzednia
Projekt performersko-filmowy Anu Czerwińskiego i Rafała Urbackiego na Festiwalu Uczuć Urażonych
Paradiso po raz kolejny w listopadzie