Tagi
Danuta Stenka  (1)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

13 maja 2007 – Prezentacja teatru podczas sesji: „Polityka. Ekonomia. Teatr” realizowanej przez Komunę Otwock, Instytut teatralny i Instytut Kultury Polskiej UW; udział B. Szydłowskiego w panelowej dyskusji:” Ekonomia polityczna teatru”

Koordynatorzy projektu: Grzegorz Laszuk, Katarzyna Szustow


Żyjemy w świecie, którego głównymi hasłami są „wolność wyboru" i „szukanie możliwości samorealizacji". Ale realnie można wybierać albo „trochę w prawo" albo „trochę w lewo". Główny nurt życia biegnie ustalonym trybem dyktownym ekonomiczną koniecznością.

 Jak w takiej sytuacji uprawiać teatr, który nie jest tylko rozrywką?
 Jak uprawiać realnie teatr polityczny, w sytuacji kiedy ruch idei i wartości odbywa się tylko w jedną stronę:
 Ekonomia dyktuje polityczne wybory.
 Polityka ustala zasady gry.
 Teatr, mimo pozoru aktywności, wydaje się być miejscem nie mającym wpływu na rzeczywistość.

Poczyniwszy te obserwacje chcemy porozmawiać o uprawianiu, interpretowaniu i oglądaniu teatru, który odwołuje się do polityki lub postrzegany jest jako teatr polityczny/społecznie zaangażowany. Jako najistotniejsze wybraliśmy dwa tematy: „Ekonomia polityczna teatru" i „Skuteczność teatru zaangażowanego".

Prezentacja teatru podczas sesji: "Polityka. Ekonomia. Teatr"

Data publikacji
13 maja 2007

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41

Prezentacja teatru podczas sesji: "Polityka. Ekonomia. Teatr"

Następna Poprzednia
Prezentacja przestrzeni Łaźni Nowej na Międzynarodowym Quadrinnale Scenografii w Pradze
Miesiąc Fotografii w Krakowie w Łaźni Nowej