Tagi
Danuta Stenka  (1)

Zamów Newsletter

Wysłano
X

"Zmienianie świata?" to wystawa Centrum Scenografii Polskiej - Oddział Muzeum  Śląskiego. Z dumą zapraszamy na tę wystawę, bo jednym z jej elementów będą działania Łaźnii, które (jak to pięknie napisano w programie, pod czym podpisujemy się z całą mocą) pełnią rolę analogiczną do greckiego chóru reprezentującego zdanie lokalnej społeczności. Wystawę można będzie oglądać od 18 kwietnia do 12 lipca 2012.

Wystawa prezentuje idee teatralne powiązane z tematem lokalnej społeczności, tworząc obraz wielości form i możliwości przynoszenia przestrzeni miasta do teatru. Ukazano różnorodność sztuki podejmującej próby zmieniania świata na lepsze, odsłaniania piękna w miejscach gdzie trudno je dostrzec, przywoływania zapomnianych historii, a przede wszystkim przywracania godności i sensu istnienia lokalnym społecznościom. Prezentowane na wystawie koncepcje często wynikają ze świadomości, iż teatr musi nawiązywać dialog i pielęgnować swoje relacje ze wspólnotą odbiorców. Jednocześnie uwzględnia projekty realizowane przez artystów w celu ożywienia miejsc zapomnianych, podejmujących grę w środowiskach przesiąkniętych duchem minionej wielkości, a także energią ludzkiej pracy i walki. Projekcje spektakli granych na dworcach, w halach poprzemysłowych, w kopalnianych chodnikach i niszczejących budynkach przedwojennych kin lub domów kultury, zostaną uzupełnione fotosami i projektami. Jednym z elementów wystawy będą działania teatru Łaźnia Nowa, pełniącego rolę analogiczną do greckiego chóru reprezentującego zdanie lokalnej społeczności. Bartosz Szydłowski i Małgorzata Szydłowska stworzyli w Nowej Hucie nie tylko miejsce będące azylem dla twórców, lecz także popularyzujące ideę tworzenia teatru kształtowanego przez okolicznych mieszkańców. Zaanektowany budynek byłych warsztatów szkolnych stał się przestrzenią czynnego działania, do którego zapraszani są widzowie, którzy  na potrzeb ekspozycji mogą również zobaczyć interaktywną instalację autorstwa Małgorzaty Szydłowskiej.

Na wystawie zobaczymy m.in.:
- scenografie spektakli: Chodnik 05 (Gliwicki Teatr Tańca, 2005), Intercity (Teatr Polski w Bielsku-Białej, 2007), Dziady cz.II (Teatr Nowy w Zabrzu, 2005) oraz projekty Śląskiego Teatru Tańca zrealizowane na scenie i w przestrzeniach chodnika kopalni, w halach dworców i zamkniętych fabryk;
- prezentację idei sceny Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i spektakli: Hamlet, Książę Danii (2001), zinterpretowanego przez pryzmat lokalnej atmosfery jak i historię zbuntowanego Bogusia z Made in Poland (2004);
–    spektakl „H.” wg. Shakespeare’a (2004) w reżyserii Jana Klaty, zrealizowany w przestrzeni hali Stoczni Gdańskiej, ukazujący napięcie między teraźniejszością a przeszłością.
–    Przedstawienie 2007: Macbeth (2005) wg. Shakespeare’a w reżyserii Grzegorza Jarzyny, który powstał w następstwie projektu Teren Warszawa, w hali zakładów im. Ludwika Waryńskiego;
- prezentacja spektaklu Teatru na Barce „Miasto Możliwe”, zrealizowanego dla Międzynarodowego Festiwalu Zdarzenia im. Józefa Szajny jako nadrzeczne widowisko w Gdańsku i  Tczewie.

www.scenografia-polska.pl/

Zmienianie świata? - Łaźnia na katowickiej wystawie scenografii

Data publikacji
18 kwietnia 2012

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41

Teatr Łaźnia Nowa

os. Szkolne 25 Kraków   biuro@laznianowa.pl   sekreteriat: 12 425 03 20     bilety: 12 680 23 41

Zmienianie świata? - Łaźnia na katowickiej wystawie scenografii

Następna Poprzednia
Budka Suflera - Budka gra - Cień wielkiej góry
I będą święta